ที่อยู่

     -  โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขนธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140

     -  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 50 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ ประมาณ 15 กม.

 

ที่ติดต่อ

ลำดับ หน่วยงานภายใน
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 081-965-5485
2 ฝ่ายวิชาการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -
3 ฝ่ายการเงินและงบประมาณ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -
4 ฝ่ายบุคคล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -
5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. -

 

comments