พื้นที่และสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย
1 พื้นที่ 51 ไร่
2 อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ก   หลัง
อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ข  1 หลัง 
4 อาคารเรียนเบ็ดเสร็จแบบ ค 1 หลัง
5 อาคารเรียนแบบ 103 ล. 1 หลัง
6 บ้านพักครู 205/29 2 หลัง
7 บ้านพักครู 205/26 1 หลัง
8 ส้วม 6 ที่ 3 หลัง
9 บ้านพักนัการภารโรง 1 หลัง
10 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
11 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
12 สนามตะกร้อ 1 สนาม
13 บ้านพักนักเรียน 1 หลัง
14 บ่อเลี้ยงปลา 4 บ่อ
15 โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 1 หลัง
16 สนามเปตอง 2 สนาม

 

 

comments