ที่ตั้งโรงเรียน

     โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขนธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์ 043-814019  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 50 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ ประมาณ 15 กม.

comments